Get Adobe Flash player

 Stal żaroodporna

Stal żaroodporna

H13JS / 1.4724 H25T / 1.4749 H23N18 / 1.4843 H20N12S2 / 1.4828 H25N20S2 / 1.4841

H13JS / 1.4724

DIN
 AISI
 PN
 W.nr
EN
   Inne
         –
 –
H13JS
 1.4724
  X10CrAlSi13
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Mo
N
Al
<-0,12
<-1,00
0,70
1,40
<-0,040
<-0,015
12,00
14,00
0,7
1,2
Właściwości materiału
Zastosowanie
Wysokostopowa stal żaroodporna i żarowytrzymała chromowa z dodatkiem krzemu i aluminium stosowana jest na mało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki i gazy redukujące, słabo odporna na działanie atmosfery nawęglającej, azotującej i węgloazotującej. Przeznaczona na części kotłów, piców przemysłowych, reaktorów, części komór próżniowych i aparatury w przemyśle włókien sztucznych.

 Własności H13JS w podwyższonych temperaturach
600oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 34, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 29, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 13,2
700oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 10, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 8, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 3,7
800oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 4, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 3, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 1,3
900oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 1,5, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 0,6

Własności fizyczne stali H13JS (1.4724,X10CrAlSi13, X10CrAl13, )
Gęstość – 7,70 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20-100oC – 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna Îť – 18,90 (W*m-1 * K-1 )
Współczynnik rozszerzalności liniowej Îą20-100oC – 10,0*10-6 ( K-1 )

Moduł sprężystości E 206 GPa
Kucie – 1100-800oC
Walcowanie 1100-800oC
Wyżarzanie zmiękczające – 800-850oC

W gatunku H13JS oferujemy blachy, pręty okrągłe walcowane i kute, pręty płaskie, odkuwki swobodnie kute.

 Twardość
W stanie zmiękczonym
207 HB
Rm
490 MPa
Re
295 MPa
Procesy technologiczne
Wyżarzanie zmiękczające
Temp. 950-1000 °C
Wytrzymałość żaroodporna
950 °C

Na górę strony

  H25T / 1.4749

DIN
AISI
PN
W.nr
EN
   Inne
         –
 446
H25T
 1.4749
  X18CrN28
2322
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Mo
N
Al
0,15
0,20
<-1,00
<-1,00
<-0,040
<-0,015
26,00
29,00
0,15
0,25
0,7
1,2
Właściwości materiału
Zastosowanie
Wysokostopowa stal żaroodporna (ferrytyczna) stosowana jest na części pieców przemysłowych mało obciążonych mechanicznie jak: płyty denne, szyny, mufle, ruszty, skrzynki do nawęglania, osłony termopar, tygle do kąpieli ołowianych, części aparatury do destylacji siarki, narzędzia dla przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, osłony termoelementów.  Stal jest odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Przed i podczas spawania wymagane jest podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie w temp. 750 – 800 °C, po czym studzenie w powietrzu.
Gatunek ten wykazuje bardzo dużą odporność na korozyjne działanie gazów i może być stosowany wszędzie tam, gdzie nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych przy wysokich temperaturach.

Własności w podwyższonych temperaturach
600oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 29
700oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 10
800oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 4
900oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 1,5
1000oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 0,7

Własności fizyczne stali H25T
Gęstość – 7,70 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20-100oC – 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna Îť – 16,80 (W*m-1 * K-1 )

Współczynnik rozszerzalności liniowej w zakresach temperatur
20 – 100oC  10,1 ∙ 10-6 1/oC
20 – 200oC  10,7 ∙ 10-6 1/oC
20 – 300oC  11,0 ∙ 10-6 1/oC
20 – 400oC  11,2 ∙ 10-6 1/oC
20 – 500oC  11,3 ∙ 10-6 1/oC
20 – 600oC  11,4 ∙ 10-6 1/oC
20 – 700oC  11,7 ∙ 10-6 1/oC
20 – 800oC  12,2 ∙ 10-6 1/oC
20 – 900oC  12,7 ∙ 10-6 1/oC
20 – 1000oC  13,4 ∙ 10-6 1/oC

Twardość max 220 HB
Moduł sprężystości E 206 GPa

Spawanie
Stal w gatunku H25T jest stalą trudno spawalną. Wymagane podgrzewanie przed i podczas spawania. Po spawaniu należy przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze a następnie studzenie w powietrzu lub w wodzie. Dodatek tytanu wpływa na poprawę spawalności.

Kucie – 1100-800oC – grzać powoli do temperatury 850oC a następnie szybko do temperatury kucia
Zmiękczanie 750-800oC – po kuciu chłodzić w popiele
Stal po prawidłowo przeprowadzonej obróbce cieplnej ma strukturę ferrytyczną.

Gatunek H25T  oferujemy jako rury bez szwu gorącowalcowane, rury bezszwowe
ciągnione na zimno, pręty walcowane, pręty kute, płaskowniki, blachy żaroodporne  zimnowalcowane i gorącowalcowane, oraz odkuwki swobodnie kute.

 Twardość
W stanie zmiękczonym
217 HB
Rm
440 MPa
Re
295 MPa
Procesy technologiczne
Wyżarzanie zmiękczające
Temp. 730-780 °C
Wytrzymałość żaroodporna
1100 °C

Na górę strony

  H23N18 / 1.4843

DIN
AISI
PN
W.nr
EN
 Inne
         –
H23N18
 1.4843
          –
2Cr25Ni20
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Mo
N
<-0,20
<-1,5
<-1,00
<-0,045
<-0,030
22,00
25,00
17,00
20,00
Właściwości materiału
Zastosowanie
Wysokostopowa stal żaroodporna i żarowytrzymała (austenityczna), chromowo-niklowa. Stosowana do wyrobu części o dużym obciążeniu mechanicznym, pracujących w wysokich temperaturach. Stal ta odporna jest na działanie kwasów i innych ośrodków korozyjnych i ma szerokie zastosowanie na części aparatury chemicznej, aparatury do konwersji metanu, pirolizy gazów oraz na wysoko obciążone części transporterów w piecach. Stal mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki, spawalna. Stal żaroodporna w powietrzu do temperatury 1050oC, żarowytrzymała do temperatury około 700oC.
W gatunku H23N18oferujemy pręty walcowane i kute, blachy, rur bez szwu, gorącowalcowane i rury zimno walcowane o wymiarach od fi 5,0 do fi 130,0 grubość ścianki od 0,2 mm do 12 mm.
 Twardość
W stanie zmiękczonym
192 HB
Rm
540 MPa
Re
295 MPa
Procesy technologiczne
Przesycanie
Temp. 1100-1150 °C
Wytrzymałość żaroodporna
1050 °C

Na górę strony

  H20N12S2 / 1.4828

DIN
AISI
PN
W.nr
EN
 Inne
309
H20N12S2
 1.4828
        X15CrNiSi20
1Cr20Ni14Si2
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Mo
N
<-0,20
<-2,00
1,5
2,00
<-0,45
<-0,30
19,00
21,00
11,00
13,00
<-0,11
Właściwości materiału
Zastosowanie

Stal w gatunku H20N12S2 jest stalą austenityczną przeznaczoną do wyrobu silnie obciążonych części pracujących w wysokich temperaturach, żaroodporna w powietrzu do temperatury około 1050oC, odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących i węgloazotujących. Gatunek tej stali jest mało odporny na działanie gazów które zawierają związki siarki.

Stal nadaje się do spawania. Podgrzewanie przy spawaniu oraz obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane. Kucie przy temperaturze 1150oC – 900oC, przesycanie w temperaturze 1050oC – 1100oC, chłodzenie w wodzie, wyroby o grubości do 2 mm należy chłodzić w powietrzu.

Stal w gatunku H20N12S2 oferujemy w postaci: blach, prętów kutych i walcowanych, płaskowników, rur niedużych odkuwek.

 Twardość
W stanie zmiękczonym
192 HB
Rm
540 MPa
Re
295 MPa
Procesy technologiczne
Przesycanie
Temp. 1100-1150 °C
Wytrzymałość żaroodporna
1050 °C

Na górę strony

  H25N20S2 / 1.4841

DIN
AISI
PN
W.nr
EN
 Inne
314
H25N20S2
 1.4841
   X15CrNiSi25
1Cr25Ni20Si2
Skład chemiczny (wskaźnik w %)
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Mo
N
<-0,20
<-2,00
1,5
2,50
<-0,045
<-0,030
24,00
26,00
19,00
22,00
<-0,11
Właściwości materiału
Zastosowanie
Austenityczna stal żaroodporna używana do wyrobu silnie obciążonych części urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Stal jest odporna na działanie gazów azotujących, nawęglających, węgloazotujących. Jest słabo odporna na gazy zawierające związki siarki. Stal H25N20S2 wykorzystywana jest w urządzeniach do konwersji metanu, pyrolizy gazów, urządzeniach dla przemysłu szklarskiego, transporterach w piecach bardzo obciążonych. Stal nadaje się do spawania. Wykazuje kruchość podczas długotrwałej pracy w temperaturach 550 – 850 °C.
Własności stali H25N20S2 w podwyższonych temperaturach.
600oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 98, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 118, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 71
700oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 44, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 39, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 18
800oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 20, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 18, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 7
900oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 9, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 7, wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 2,5
1000oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 4, wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – 1,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – 0,3
1100oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 1,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – – , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – –
1200oC – granica pełzania R1/1000 ,MPa – 0,5 , wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 ,MPa – – , wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 ,MPa – -Własności fizyczne stali H25N20S2 (1.4841,X15CrNiSi25-20, AISI 310S, AISI 310, AISI 314)
Gęstość – 7,80 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20-100oC – 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna Îť – 14,70 (W*m-1 * K-1 )
Współczynnik rozszerzalności liniowej Îą20-100oC – 15,0*10-6 ( K-1 )
Moduł sprężystości E 196 GPa
Kucie – 1150-800oC – po kuciu chłodzić na powietrzu.
Oferujemy rury żaroodporne bezszwowe walcowane na gorąco, blachy gorącowalcowane i blachy zimnowalcowane, pręty walcowane, pręty ciągnione i kute, odkuwki swobodne. Blachy żaroodporne dostępne są grubościach od 1,00 mm
 Twardość
W stanie zmiękczonym
240 HB
Rm
540 MPa
Re
295 MPa
Procesy technologiczne
Przesycanie
Temp. 1100-1150 °C
Wytrzymałość żaroodporna
1150 °C